กระปุก code : G28-30/50
บรรจุภัณฑ์ ลิปสติก LIPSTICK NO 1228-5บรรจุภัณฑ์ ลิปสติก LIPSTICK NO 1228-5
RMSY10 SERIES PRODUCT COSMETICS PACKAGE PREMIUM
RMSY01 กระปุกอลาดิน ขวดปั้มอลาดิน
RMSY02 cosmetics package premium
RMSY03 cosmetics packaging premium jar pump cream
RMSY04 jar bottle cosmetics packaging premium