การสั่งซื้อ

สินค้าพรีออเดอร์

1. ลูกค้าวางเงินมัดจำ 50% ของราคาสินค้า

2. ผลิตสินค้าตัวอย่างภายใน 15-25วัน*** เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง

3. ลูกค้าตรวจสอบสินค้าและเซ็นต์ชื่อบนสินค้าตัวอย่างเพื่อยืนยันความถูกต้อง

4. ส่งสินค้าตัวอย่างที่เซ็นต์ชื่อยืนยัน

5. เริ่มผลิตสินค้า ระยะเวลาประมาณ 30 – 45 วัน*** ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า

6. สินค้าถูกจัดส่งเข้ายังศูนย์กระจายสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบแก่ลูกค้าภายใน 10 วัน***

*** ระยะเวลาอาจช้าหรือเร็วกว่ากำหนดขึ้นอยู่กับจำนวน งานด้านการออกแบบ และประเภทของสินค้า ***